Op deze homepage kun je informatie vinden over ons Kindcentrum in Ulft Noord. Onder de kopjes specifieke informatie over het team, visie/werkwijze, MR/oudercommissie, ouders en onze partners.