Oudercommissie Kinderopvang:

De oudercommissie behartigd de belangen van kinderen en ouders binnen de kinderopvang van Oersprong. Dat doen ze door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de kinderen.

Thema’s die zoal besproken worden zijn; GGD rapporten, ouderbetrokkenheid, voedingsbeleid, veilig spelen en ontwikkelen. Maar ook praktische zaken zoals halen en brengen van kinderen komt aan de orde. Kindcentrum directeur Marca van Empelen en een pedagogisch medewerker van Oersprong zijn ook aanwezig bij deze vergaderingen. De oudercomissie vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

Wilt u meer weten over de oudercommissie of een keer een vergadering bijwonen? Dan kunt u altijd een medewerker vragen op de groep van uw kind. U kunt ook contact opnemen met Marca van Empelen. marcavempelen@humankind.nl.

Medezeggenschapsraad Onderwijs:

Wat is de MR:

MR staat voor: Medezeggenschapsraad. In deze raad worden allerlei onderwerpen besproken die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie denkt de MR mee over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit een even aantal leden evenredig verdeeld over personeel en ouders-leerlingen. Op onze school is een verdeling gekozen door een drietal ouders en een drie-talmleerkrachten te laten participeren in de MR.

Binnen de MR zijn de onderstaande personen actief:
- Bastiaan Matla (ouder en voorzitter)
- Gonneke Terlaak-Harbers (ouder en lid)
- Luuk Wondergem (ouder en lid)
- Yvette Overbeek (personeel en lid)
- Lisa Lubbers (personeel en lid)
- Saskia Koster (personeel en lid)

Wat kan de MR voor u betekenen?

De MR vertegenwoordigt alle leerkrachten en alle ouders; dus ook u.
Heeft u vragen, opmerkingen of bent u het niet eens met zaken , die de school aangaan? Dan kunt u altijd contact  met een van ons opnemen.

Mailen kan natuurlijk ook:
mroersprongulft@essentius.nl
Maar u mag ons ook altijd persoonlijk aanspreken.

In de toekomst is het de bedoeling dat de oudercommissie en de MR worden samengevoegd, zodat er 1 MR ontstaat met vertegenwoordigers vanuit kinderopvang en onderwijs.