KDV Oersprong

Ruim baan voor baby’s is de naam van onze werkwijze met baby’s van 0 tot 2 jaar. Het uitgangspunt is dat baby’s van nature competent zijn. Volwaardig, maar afhankelijk. Onze verzorging is aandachtig en respectvol. Wij geven de allerjongsten vrije bewegingsruimte en ruimte voor eigen initiatief, vanuit een basis van veiligheid. Dat zie je terug in hoe wij de dingen doen. Het verschonen van de luier is een contactmoment en de voeding krijgt je baby bij één van ons op schoot. In de ruime grondbox kan je kind vrijuit bewegen. En de kleinsten kunnen slapen in een buitenbedje. Voor baby’s en dreumesen is de groep belangrijk om spelenderwijs allerlei (sociale) kennis en vaardigheden op te doen. Vanaf de peuterleeftijd gaan (beginnende) vriendschappen een rol spelen.

Wij stimuleren, faciliteren en dagen je kind uit. We bieden aan wat past bij zijn of haar ontwikkeling. Een kind dat zelf kan zitten, wil zelf eten. En knoeien, want dat hoort bij oefenen. Een kind dat kan lopen, wil springen, klimmen, klauteren en ravotten. Peuters doen bij ons van alles, op de locatie, maar ook daarbuiten. De buurt, school, bibliotheek, het verzorgingshuis of samen met de pedagogisch medewerker naar de bakker. Onze kinderen gaan veel en vaak naar buiten. Daar ligt de wereld voor hen open. Want slecht weer bestaat niet.