Werkwijze kindcentrum

Kindcentrum Oersprong biedt kinder- en peuter- voor 0-4 jarigen; basisonderwijs en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.

Ons kindcentrum laat kinderen de belangrijke eerste sprong in hun ontwikkeling ervaren. Onze missie: ontwikkeling en onderwijs aanbieden, waarin kinderen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat doen we vanuit een veilige basis. Iedereen is goed zoals hij is en benadert een ander met respect en waardering. Vanuit deze veiligheid komt uw kind tot leren. 

De leerlingen die het kindcentrum bezoeken, zijn een goede afspiegeling van de maatschappij. Ons leerstofaanbod passen we hierop aan. De ondersteuningsstructuur is helder en goed opgezet. Er is een goede ondersteuning voor kinderen die meer onderwijsbehoeften hebben.
Daarnaast bieden we kinderen die meer aan kunnen dan de reguliere stof, werk op maat aan.