Werkwijze kinderopvang

Wij geloven in optimale groei en bloei van ieder kind. Onze pedagogisch professionals dagen kinderen uit om zelf te proberen, zelf te doen. Ze stimuleren hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Zodat kinderen zélf ontdekken wat ze kunnen en wat hun talenten zijn. Dat geeft ze zelfvertrouwen. Bij ons kan en mag veel. Binnen de grenzen van veiligheid. Een kind dat zelf mag ervaren, ontdekken, beslissen en fouten maken, blijft je verbazen! Als vandaag wél kan, wat gisteren nog niet lukte.

Wij geven kinderen de ruimte om uit te proberen en keuzes te maken. Onze locatie is een soort oefenplaats, waar kinderen oefenen met samenleven en samenwerken. Bij ons ontdekken ze zichzelf, de ander en stap voor stap een stukje van de wereld. Kijk maar!